SZKOA GRY NA BBNACH

Nauka gry na bbnach afrykaskich

UWAGA - W sprawie nauki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Szkoa bbniarska Djembe Planet zaprasza na zajcia nauki gry na bbnach. Oferujemy cotygodniowe zajcia dla uczestników w kadym wieku. W naszej szkole uczymy grac rytmy wywodzce si z Afryki Zachodniej (Guinee, Burkina Faso, Mali, Senegal, Wybrzee Koci Soniowej), grane przez lud Malinke. Wszystkim uczestnikom prowadzonych przez nas lekcji zapewniamy instrumenty podczas zaj. S to oryginalne bbny djembe i dunduny sprowadzone z ronych krajów afrykaskich.
Zapraszamy osoby w kadym wieku, bez wzgldu czy potrafi gra na innych instrumentach czy te nigdy nie miay z adnym do czynienia. Djembe dostarczy wam duo radoci. Uwaga! Kady moe rozpocz nauk. Nie jest wymagane adne przygotowanie muzyczne. Uczymy od podstaw, krok po kroku tak, aby kady móg mie swój wkad w dany rytm. Udzia w naszej szkole daje szerokie moliwoci wystpów i prezentacji podczas rónych wydarze kulturalnych.

Zapisy pod numerem tel 512 104 251 lub e-mail: info@djembeplanet.pl

Szkoa bbniarska DJEMBEPLANET
Nauka gry na bbnach, wystpy, koncerty
Imprezy integracyjne, sprzeda instrumentw afrykaskich