Sklep Djembeplanet

Afrykańska nerka

Afry­kań­ska nerka czyli torba na pas do prze­cho­wy­wa­nia ważnych rzeczy, pienię­dzy, kluczy czy tele­fo­ny. Posia­da dwie komo­ry zapi­na­ne na zamek. Poręcz­na i kształt­na, bardzo wygod­na w nosze­niu.

Poda­­­na cena uwzglę­­d­nia koszt dosta­­­wy do pacz­ko­­­ma­­­tu pod wska­­­za­­­ny adres.

cena: 160,00 zł
↩ powrót
Szkoła bębniarska DJEMBEPLANET
Nauka gry na bębnach, występy, koncerty
Imprezy integracyjne, sprzedaż instrumentów afrykańskich